3.11.08

Τράπεζα Αγάπης


Στο Ναό μας λειτουργεί καθημερινά Τράπεζα Αγάπης για απόρους και ασθενείς αδελφούς μας